MŠ Beruška, logo

Kontakty:

dekor telefon Telefon: 413 034 631
dekor dopis Mail: revolucni@skolky-ltm.cz
dekor budova
Adresa:Revoluční 30
 Litoměřice

Naše školka

Naše mateřská škola má specifické postavení mezi ostatními pracovišti, nachází se v prostorách centra „Srdíčko“, zdravotnického zařízení pro postižené děti a mládež. Mateřská škola společně s centrem „Srdíčko“ zajišťuje komplexní péči o postižené děti.

V mateřské škole prosazujeme integraci postižených dětí což také vystihuje název školního vzdělávací programu:

Všichni za jeden provaz

Cílem programu je:

pavilon školky V mateřské škole jsou tři třídy. Dvě třídy speciální a jedna třída běžného typu. Třídy jsou barevně odlišené, vybavené hracími koutky, vhodně doplněné hračkami, pomůckami.

Stravování dětí probíhá ve třídách, děti jsou vedeny k samostatnosti při stolování a hygienickým návykům.

Každá třída má vybavenou nejen třídu, ale také hernu, vybavenou vhodnými hracími koutky, protože zde děti také cvičí a ukládají se k odpolednímu odpočinku. Vybavenost mateřské školy je na velmi dobré úrovni.

Zahrada MŠ je rozsáhlá, je nově zrekonstruovaná. Nacházejí se zde kryté altány, velká prolézací loď, houpačky, hřiště a pískoviště. Každá třída má svou dětskou knihovnu a k dispozici je i učitelská knihovna. Interiér budovy je vkusně esteticky vyzdoben. K výzdobě využíváme především práce dětí.

Koncepce

Naše mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího plánu, který splňuje jednotlivé oblasti Rámcového vzdělávacího programu. Smyslem našeho programu je poskytovat dětem všeobecný přehled o světě, ve kterém žijí, aby časem pochopily vzájemné souvislosti mezi živou a neživou přírodou a vztahy mezi lidmi. Podporujeme dětská přátelství a kamarádství. Chceme, ale také, aby děti uměly podřídit své zájmy kolektivu.

zahrada školky Děti poznávají okolí školky, prožívají různé oslavy, zvyky, svátky, tradice související se společenským životem. Rozvíjíme jejich estetické cítění, individuální smysl pro krásu, početní představy a jazykový projev. Velký důraz klademe na postupné zvládnutí základních pracovních a hygienických návyků, společenského chování a aby se naučily chránit se před různým nebezpečím.

Připravujeme děti na vstup do základní školy - správné držení tužky, zvládat dobrou výslovnost, znát barvy, tvary, základní početní představy, nakreslit postavu. Děti postupně zvládají společenská pravidla. K tomu využíváme všech pomůcek, hraček, které v MŠ jsou k dispozici. Konkrétní záměry naší vzdělávací práce jsou seskupeny podle základních oblastí RVP, jsou mezi sebou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytváří společně fungující celek.

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |