MŠ Beruška, logo

Vzdělávací obsah

září – říjen

„Mám nové kamarády …..kluci holky se zvířátky projdou školku tam i zpátky“

dekor Nové prostředí, sociální vztahy v mateřské škole, pravidla soužití , „Každý jsme trochu jiný“ – věk, vzrůst, jiné dovednosti, pohlaví, postižení spolužáci.

Dílčí cíle: uvědomovat si potřebu určitého řádu, potřeba podílet se na tvorbě pravidel a pak je také dodržovat, navazovat kamarádské vztahy, Uvědomovat si, že lidé i děti jsou různí a liší se podle řady znaků, seznámení se s prostředím mateřské školy

listopad – prosinec

„Moje rodina ….máma, táta dětičky, rozsvítí své zorničky“

dekor Členové rodiny, vztahy v rodině. Zimní tradice. Kde jsem se tu vzal?“ – preventivní program – sexuální výchova, rodičovství

Dílčí cíle: respektovat a tolerovatČlenové rodiny, vztahy v rodině. Zimní tradice. Kde jsem se tu vzal?“ – preventivní program – sexuální výchova, rodičovství potřeby druhých i individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování. Preventivní program – řešit jednoduché problémy, vědět na koho se obrátit.

leden – únor

„Zimní město…zima je tu děti vrány k městu letí“

dekor Kde žijeme?,Co děláme celý den ?, Co je všechno kolem nás - naše město?.

Dílčí cíle : chápat souvislosti mezi jednotlivými přírodními celky – ekosystémy, prožívat vztah k přírodě – živé i neživé, chránit přírodu. Můj vztah k bydlišti. Uvědomění si práv ostatních a jejich respektování, uvědomení si určitých povinností.

březen – duben

„Kudy mám jít… se sluníčkem za vrátka, povedou nás kuřátka“

dekor Změny v počasí. Tradice Velikonoc. Putování po mapě.

Dílčí cíle : Vědět že způsob, jakým se chovám a žiji, má vliv, špatný nebo dobrý, na zdraví a bezpečnost. Co to jím ? Co si mám obléknout ? Vytvářet správnou představu o životosprávě, co škodí mému zdraví, Pomáhat druhému v oblékání apod. Rozšíření obzoru poznání za hranice města, vnímání přírody

květen – červen

„Co je to svět…cestujeme letem světem s malovaným parapletem“

dekor Seznámení s jinými národy. Úcta ke starším. Zaměstnání, vstup do školy – životní mezník.

Dílčí cíle: Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou, neživou přírodou, lidmi, společnostmi, planetou Zemí. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností.

červenec – srpen

„Užíváme prázdniny, louky, stráně, květiny.“

dekor Poznávání přírody všemi smysly. opakování pojmů, vědomostí z celého školního roku.

Dílčí cíle: Vědět, že příroda je nedílnou součástí života, vnímat ji všemi smysly, ochraňovat. Své vědomosti a poznatky uplatňovat v běžném životě. Radovat se z přátelství svých kamarádů.

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |