MŠ Beruška, logo

Program na příští dny

Žádné události v kalendáři.

Návrat do MŠ

Od 11.5.2020 jsou zákoní zástupci povinni podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Seznam osob s rizikovými faktory.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. (ČP najdete u jidelničků)

Odkaz Čestného prohlášení ke stažení

https://www.skolky-ltm.cz/dokumenty/20200507-cestne_prohlaseni-bezinfekcnost.pdf

V pondělí 11.5.2020 mohou pokračovat v docházce i děti pracujících rodičů.

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE

Mateřské školy jsou od 16.3.2020 otevřeny v omezeném provozu pro děti, jejichž rodiče pracují a nemají možnost jiného hlídání. Totéž se vztahuje na děti v povinně předškolním vzdělávání.

INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro zákonné zástupce - v souvislosti s přibývajícími potvrzenými případy nákazy koronvirem je nutné dodržovat zvýšenou hygienu dětí i dospělých. Lidé, kteří se vracejí ze zahraničí, nebo přišli do styku s osobami, které se pohybovali mimo území ČR, případně mají souvislost s osobou prokazující nákazu, musí kontaktovat svého lékaře nebo krajskou hygienickou stanici, kde jim bude sdělena informace o dalším postupu.

Vedoucí stravování

Rozpis úředních hodin vedoucí stravování paní Marie Brejníkové v MŠ Beruška. Čtvrtek 6:00 - 9:00, 12:00 - 15:00. V ostatní dny, tj. pondělí 6:00 - 14:30 a pátek 6:00 - 13:00 informace na telefonu 734 871 018.

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |