Tel: +420 413 034 631 E-mail: revolucni@skolky-ltm.cz

Úvod » Aktuality

VYPLNĚNÍ DOCHÁZKOVÉHO LISTU NA LETNÍ MĚSÍCE

ŽÁDÁME RODIČE O VYPLNĚNÍ DOCHÁZKOVÉHO LISTU DÍTĚTE NA ČERVENEC A SRPEN 2024 A TO NA DOBU NUTNOU K DOCHÁZCE
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA NÁHRADNÍ PROVOZY ŠKOL.

NEBUDE-LI DOCHÁZKA DÍTĚTE NAHLÁŠENA, A DÍTĚ V ČERVENCI A SRPNU NEBUDE CHODIT, NEBUDE ZA NĚJ VYBÍRÁNA ÚPLATA
ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ JE 29. 02. 2024 (neodevzdaný docházkový list - bude bráno, že dítě o letní provoz chodit nebude)

VYZVEDNUTÍ DOCHÁZKOVÉHO LISTU:

U TŘÍDNÍ UČITELKY

INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ:

RODIČ VYPLNÍ STEJNĚ OBĚ TABULKY

SVISLÁ ČÁRKA     ̸           DÍTĚ BUDE CHODIT

KOLEČKO            0          DÍTĚ NEBUDE CHODIT

OBĚ TABULKY RODIČ PODEPÍŠE

INSTRUKCE K ODEVZDÁNÍ:

1x PODEPSANÉ ODEVZDÁ TŘÍDNÍ UČITELCE

1x PODEPSANÉ SI PONECHÁ RODIČ

DĚKUJEME VÁM ZA VČASNÉ ODEVZDÁNÍ, VAŠE TŘÍDNÍ UČITELKY